09195932514
سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

هزینه و حمل و نقل

کالاهای خریداری شده با قیمت کامل در مدت 5 روز پس از انتقال با توجه به مقررات در صورت واجد شرایط بودن برای بازپرداخت اعتبار فروشگاه آن را پرداخت خواهد نمود. بازپرداخت ها به صورت اعتبار فروشگاه صادر می شوند و نمی توانند به صورت بازگشتی اعمال شوند. اعتبار فروشگاه شما هرگز منقضی نمی شود و به طور خودکار از خرید بعدی شما در زمان پرداخت کسر می شود.

 

  • برای دریافت سفارشات 14 روز کاری زمان لازم است.
  • سفارشات انتخاب شده با پست پیشتاز ارسال می شوند.
  • دریافت بسته پیشتاز 5 روز کاری زمان لازم است.

هزینه و حمل و نقل

کالاهای خریداری شده با قیمت کامل در مدت 5 روز پس از انتقال با توجه به مقررات در صورت واجد شرایط بودن برای بازپرداخت اعتبار فروشگاه آن را پرداخت خواهد نمود. بازپرداخت ها به صورت اعتبار فروشگاه صادر می شوند و نمی توانند به صورت بازگشتی اعمال شوند. اعتبار فروشگاه شما هرگز منقضی نمی شود و به طور خودکار از خرید بعدی شما در زمان پرداخت کسر می شود.

 

  • برای دریافت سفارشات 14 روز کاری زمان لازم است.
  • سفارشات انتخاب شده با پست پیشتاز ارسال می شوند.
  • دریافت بسته پیشتاز 5 روز کاری زمان لازم است.

هزینه و حمل و نقل

کالاهای خریداری شده با قیمت کامل در مدت 5 روز پس از انتقال با توجه به مقررات در صورت واجد شرایط بودن برای بازپرداخت اعتبار فروشگاه آن را پرداخت خواهد نمود. بازپرداخت ها به صورت اعتبار فروشگاه صادر می شوند و نمی توانند به صورت بازگشتی اعمال شوند. اعتبار فروشگاه شما هرگز منقضی نمی شود و به طور خودکار از خرید بعدی شما در زمان پرداخت کسر می شود.

 

  • برای دریافت سفارشات 14 روز کاری زمان لازم است.
  • سفارشات انتخاب شده با پست پیشتاز ارسال می شوند.
  • دریافت بسته پیشتاز 5 روز کاری زمان لازم است.